Dong A Pharma Logo

Dược phẩm Đông Á đạt tiêu chuẩn Thực hành phân phối thuốc sở y tế

00:00 04/07/2017

Ngày 03/7/2017, Đoàn kiểm tra thẩm định “ Thực hành tốt phân phối thuốc “ của Sở Y Tế Hà Nội đã đến Trụ sở Đông Á để kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc “ tại hai kho : Kho 1 – Lô A2CN3 – Cụm CN Từ Liêm , và Kho 3 – Lô A2CN6- Cụm CN Từ Liêm. Sau khi kiểm tra, Đoàn kết luận Công ty cơ bản duy trì tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện và ghi chép theo dõi theo nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP).

Phân phối thuốc là việc phân chia và di chuyển, bảo quản thuốc từ kho của cơ sở sản xuất thuốc hoặc từ trung tâm phân phối cho đến người sử dụng hoặc đến các điểm phân phối bảo quản trung gian hoặc giữa các điểm phân phối, bảo quản trung gian bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau.

Ngày 03/7/2017, Đoàn kiểm tra thẩm định “ Thực hành tốt phân phối thuốc “ của Sở Y Tế Hà Nội đã đến Trụ sở Đông Á để kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc “ tại hai kho : Kho 1 – Lô A2CN3 – Cụm CN Từ Liêm , và Kho 3 – Lô A2CN6- Cụm CN Từ Liêm. Sau khi kiểm tra, Đoàn kết luận Công ty cơ bản duy trì tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện và ghi chép theo dõi theo nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP).

Dựa trên những thông tin đó, Đoàn kiểm tra nhất trí báo cáo Giám Đốc Sở Y Tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” cho công ty tại 2 kho nói trên. Đây là một giấy chứng nhận quan trọng để các doanh nghiệp dược phẩm có thể kinh doanh thuốc trên lãnh thổ Việt Nam.