Dong A Pharma Logo
HƠN 300
sản phẩm
Phân phối
30.000
Nhà thuốc
TOÀN QUỐC
Dược Đông Á luôn mang đến bạn sản phẩm chất lương cao, được các cơ quan cấp quốc gia và quốc tế khẳng định (FDA, Intertek...) phù hợp với nhiều đối tượng chăm sóc sức khỏe gắn liền với các nhãn hiệu dẫn đầu thị trường như: Tỏi Kim cương Đông Á, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, Trang Vị Khang, Thiên Bảo Giảo Cổ Lam,...
Hệ thống phân phối toàn quốc
Dược Đông Á luôn mang đến bạn sản phẩm chất lương cao, được các cơ quan cấp quốc gia và quốc tế khẳng định (FDA, Intertek...) phù hợp với nhiều đối tượng chăm sóc sức khỏe gắn liền với các nhãn hiệu dẫn đầu thị trường như: Tỏi Kim cương Đông Á, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, Trang Vị Khang, Thiên Bảo Giảo Cổ Lam,...
Thuốc
Thực phẩm chức năng
Sản phẩm khác