Dong A Pharma Logo

Nhân viên Trade Marketing Dược Phẩm - CN Miền Nam

Khu vực: TP Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2024

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH OTC - HÀ NỘI

Khu vực: Hà Nội
Lương: 18000000
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2024

Giám đốc Nhân sự

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2024

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN NAM – KÊNH NHÀ THUỐC (OTC)

Khu vực: TP Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022

GIÁM ĐỐC MARKETING NÔNG SẢN DAPFOOD

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022

Quản lý kinh doanh kênh Nhà thuốc khu vực Mê Kông 3

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2024