Dong A Pharma Logo

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

TUYỂN DỤNG DIGITAL MARKETING

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2020

Chuyên viên quản lý sản phẩm

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TRÊN TOÀN QUỐC

Khu vực: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2020

TUYỂN DỤNG LÁI XE GIAO HÀNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020