Dong A Pharma Logo

TUYỂN DỤNG ASM KÊNH OTC KHU VỰC ĐÔNG BẮC - TÂY BẮC

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021

TUYỂN DỤNG ASM KÊNH OTC KHU VỰC HÀ NỘI 2

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRADE MARKETING ACTIVATION

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021