Dong A Pharma Logo

NHÂN VIÊN TELESALES

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2021

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN (HÀNG TIÊU DÙNG)

Khu vực: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021

NHÂN VIÊN VIDEO CONTENT

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2021