Dong A Pharma Logo

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2020

TUYỂN DỤNG ASM KÊNH OTC KHU VỰC ĐÔNG BẮC

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2021

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH OTC KHU VỰC CẦU GIẤY - NAM TỪ LIÊM

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2021

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUAY DỰNG (VIDEO EDITOR)

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2021