Dong A Pharma Logo

Nhân viên giao hàng xe máy

Khu vực: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020

Chuyên viên quản lý sản phẩm

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÁC ĐIỂM

Khu vực: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

NHÂN VIÊN PG BÁN HÀNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TRÊN TOÀN QUỐC

Khu vực: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020