Dong A Pharma Logo

Trình Dược Viên OTC khu vực Hà Nội

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2024

KẾ TOÁN TỔNG HỢP_GIA LAI

Khu vực: Gia Lai
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2023

Giám đốc Kinh doanh Miền Bắc mảng Thực phẩm kênh Horeca và GT

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2024

Giám Đốc Kinh Doanh Kênh MT - GT MẢNG DƯỢC MỸ PHẨM

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2024

Trưởng phòng Marketing

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2024