Dong A Pharma Logo
TOP 5
công ty dược
LỚN NHẤT VIỆT NAM
2025
Doanh số
2025 đạt
2.500 TỶ

Chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn Đông Á là đạt mức doanh số để trở thành một trong 5 công ty dược lớn nhất Việt Nam, với mục tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt mức doanh số 2500 tỷ VNĐ.

Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của Tập Đoàn Đông Á là:

  • Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  • Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
  • Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

Tập đoàn Đông Á sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

Kế hoạch đầu tư tài sản:

Trong giai đoạn 2020 - 2025 lọt Top 5 doanh nghiệp dược lớn nhất Việt Nam.
Doanh số đạt mức 2500 tỷ năm 2025.

Khách hàng:
Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của đối tác, khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối hàng đầu Việt nam.

Quản trị doanh nghiệp:
Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.
Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.