Dong A Pharma Logo
06/08/2020
Vào lúc 10h00 ngày 06/08/2020, công ty Dược phẩm Đông Á vinh dự đón nhận bằng xác nhận kỷ lục từ Liên minh kỷ lục thế giới – Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam về việc: Nhà máy...
06/08/2020
Ngày 06/08/2020, Công ty Dược phẩm Đông Á đã tổ chức Lễ Công bố Kỷ lục Việt Nam: NHÀ MÁY TỎI KIM CƯƠNG ĐÔNG Á – NHÀ MÁY SẢN XUẤT TỎI ĐEN LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI CÔNG NGHỆ NHẬT...