Dong A Pharma Logo

Kho Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn GSP

14:36 09/08/2017

Vừa qua ngày 09/08/2017, kho Bắc Ninh nhận được tin vui khi được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn GSP theo nguyên tắc “Thực hành bảo quản thuốc” do Bộ Y tế ban hành sau hơn một tháng kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng về các công tác bảo quản, vận chuyển hàng hóa, sản phẩm từ khâu sản xuất bảo quản, tồn trữ, vận chuyển và phân phối thuốc.

Hình ảnh bên trong kho Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn GSP

Giấy chức nhận kho nhà máy Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn GSP

Như vậy, toàn bộ hệ thống kho MB của DAG đều đã được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn GSP  theo nguyên tắc “Thực hành bảo quản thuốc”. Đây là một tin vui cho thấy hệ thống kho của chúng ta ngày càng hoàn thiện hiện đại, chuyên nghiệp hơn, qua đó đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường tạo dựng uy tín, thương hiệu cho DAG.