Dong A Pharma Logo
Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc GSP

Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc GSP

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29 tháng 06 năm 2001, "Thực hành tốt bảo quản thuốc" (GSP: Good Storage Practices) là các biện pháp đặc biệt, phù hợp cho việc bảo quản và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ở tất cả các giai đoạn sản xuất, bảo quản, tồn trữ, vận chuyển và phân phối thuốc để đảm bảo cho thành phẩm thuốc có chất lượng đã định khi đến tay người tiêu dùng.

Để đạt được chứng nhận này, ngoài việc sở hữu hệ thống kho hiện đại, đảm bảo các tiêu chí như nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống phòng cháy chữa cháy,... theo quy định, doanh nghiệp cũng cần có quy trình xuất - nhập và hệ thống phần mềm xử lý đạt chuẩn của tổ chức Y tế thế giới WHO.

Tại Việt Nam, GSP là điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp thực hiện chức năng nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng dược phẩm.

Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP

Phân phối thuốc là việc phân chia và di chuyển, bảo quản thuốc từ kho của cơ sở sản xuất thuốc hoặc từ trung tâm phân phối cho đến người sử dụng hoặc đến các điểm phân phối bảo quản trung gian hoặc giữa các điểm phân phối, bảo quản trung gian bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007, “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP: Good Distribution Practices) là một phần của công tác bảo đảm chất lượng toàn diện để bảo đảm chất lượng thuốc được duy trì qua việc kiểm soát đầy đủ tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình phân phối thuốc.

Sản phẩm có được sản xuất tốt nhưng trong quá trình phân phối không được đảm bảo, dưới tác dụng của điều kiện môi trường như nắng nóng, mưa, ẩm độ cao…, sẽ làm cho sản phẩm bị hư, bị giảm chất lượng. Chính vì vậy, việc tuân thủ đúng các nguyên tắc của GDP là góp phần duy trì ổn định chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường, giúp hệ thống đảm bảo chất lượng được củng cố bền vững.

Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP
Danh hiệu “Vì sức khỏe người Việt” - Lần 1 năm 2009

Danh hiệu “Vì sức khỏe người Việt” - Lần 1 năm 2009

Danh hiệu “Vì sức khỏe người Việt” - Lần 1 năm 2009