Dong A Pharma Logo
Chi tiết tuyển dụng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP_GIA LAI

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2023

Mô tả công việc

- Tài khoản theo dõi: TK 211, TK 214, TK 242, TK 142, TK 335, 133, 138, 333, 338, 334, 642.

- Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

+ Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

+ Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho từng bộ phận; từng cá nhân trong công ty.

+ Theo dõi tập hợp chứng từ, chi phí XDCB theo từng công trình, hạng mục công trình. Thanh quyết toán chuyển giao công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành  hình thành tài sản cố định. 

+ Tập hợp chi phí sửa chữa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thanh, hạch toán theo đúng quy định của luật kế toán và luật thuế.

+ Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

+ Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định của luật), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

+ Làm thủ tục và hoàn thiện hồ sơ thanh lý và nhượng bán TSCĐ theo đúng quy định của kế toán.

+ Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ theo đúng chế độ quy định.

+ Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

+ Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

+ Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu.

+ Cập nhập tình hình biến động CCDC, TSCĐ báo cáo định kỳ cho cấp trên

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu CCDC, TSCĐ trên sổ sách kế toán với thực tế.

+Định kỳ phân bổ chi phí CCDC, TSCĐ vào chi phí

- Kế toán phân bổ chi phí trả trước, chi phí phải trả

+ Theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ hạch toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí;

+ Tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng niên độ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.

+ Thực hiện trích trước chi phí theo đúng quy định của luật thuế.

+ Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;

- Hạch toán và lưu trữ chứng từ kế toán khác.

+ Nhận hợp đồng kinh tế liên quan đến phần mình phụ trách

+ Nhận chứng từ, sắp xếp nội dung, kiểm tra và định khoản chứng từ kế toán khác.

- Kế toán thuế:

+ Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh

+ Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế.

+ Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

+ Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

 + Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

+ Lập báo cáo thuế tháng, thuế quý, thuế năm đối với tất cả các sắc thuế của Công ty để báo cáo Cục thuế theo đúng quy định của pháp luật.

+ Thực hiện gửi các báo cáo thuế theo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo tài chính, tạm tính và quyết toán thuế hàng tháng, năm.

            + Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế.

+ Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

+ Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

+ Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh

+ Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh, hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành.

+ Giải trình khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán.

+ Các công việc khác có liên quan đến thuế 

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh, đồng thời phổ biến, hướng dẫn cho đồng nghiệp những thông tin thay đổi của luật thuế vừa cập nhật để mọi người cùng thực hiện.

- Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ có liên quan đến thuế

- Theo dõi và kiểm soát việc sử dụng, lưu trữ hóa đơn đầu ra và đầu vào đầy đủ; theo dõi phiếu nhập kho, xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Kiểm soát chi phí nằm trong mức cho phép của cơ quan thuế

- In sổ sách và quản lý các chứng từ đưa vào lưu trữ, các chứng từ chưa đưa vào lưu trữ một cách có hệ thống.

- Kế toán các khoản phải thu khác, phải trả khác.

+ Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.

+ Kiểm tra, đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối mỗi niên độ từng khoản phải thu, phải trả phát sinh, số đã thu, đã trả; số còn phải thu, phải trả; đặc biệt là đối với các đối tượng có quan hệ giao dịch, mua bán thường xuyên, có số dư phải thu, phải trả lớn.

+ Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

+ Đối với các khoản công nợ có gốc ngoại tệ cần phải theo dõi cả về nguyên tệ và quy đối theo đồng tiền Việt Nam. Cuối mỗi kỳ đều phải điều chỉnh số dư theo tỷ giá hối đoái thực tế.

- Kết hợp với bộ phận nhân sự để khớp tài khoản 334 hàng tháng.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu kế toán của các tài khoản phụ trách. 

- In sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản phụ trách hàng tháng.

- Các công việc phát sinh khác theo phân công của người phụ trách.

Yêu cầu ứng viên

  • Giới tính nữ, tuổi từ 27 trở lên. 
  • Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trị trí tương đương trở lên.
  • Tính cách Vui vẻ, thân thiện, trách nhiệm, cẩn thận, ham học hỏi.
  • Chăm chỉ, chịu khó, có kỹ năng giao tiếp.

Quyền lợi

- Thu nhập từ 9.000.000 – 12.000.000 đồng/tháng
- Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
- Thưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Du lịch hàng năm.
- Được tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm
 

Địa điểm làm việc

- Gia Lai: Thôn Phú Tân, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Gia Lai, Chư Prông

Đăng ký xin việc